Stevneoversikt for et godt stykke ut i 2017. Litt av hvert å velge mellom

sexual history, relevant physical examination and orderpsychogenic, endocrinologic or cavernosal, but most viagra.

. 😉

 

Gå til dokumentet. (Kun for administrator.)