Kretsmester!

Bare å klinke til! Baggis og Katja ble kretsmestere for Young Rider på lørdag. Slik så det ut!